26.06.16      24.05.16             18.05.16       08.05.16       04.16       27.03.16        12.02.16        24.01.16         02.06.15        26.05.15        24.05.15        10.05.15        3.2.15       3.1.15      9.12.14       11.9.14        5.9.14          16.8.14      22.7.14         21.7.14     20.6.14      1.6.14       12.8.13             28.7.13     19.5.13     11.4.13            7.4.13                1.4.13            Karfreitag 12      4.1.12      19.8.11           11.8.11      22.4.11      7.3.11    21.8.10